สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบกพ 2557

ประกาศสนง.กพ รับสมัครสอบกพ 2557 เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ วุฒิที่เปิดรับสมัครสอบกพ 2557 สำนักงานกพ เปิดรับสมัคร 4 ระดับ 1. ระดับ ปวช. 2. ระดับ ปวท. หรือ ระดับ ปวส. 3. ปริญญาตรี 4. ปริญญาโท กำหนดการรับสมัครสอบกพ 2557 1. กรอกใบสมัครออนไลน์และชำระเงิน 4-24 มี.ค. 2557… Continue reading